.

Biển báo chỉ dẫn được ưu tiên qua đường hẹp

13/04/2022 16:43 +07 - Lượt xem: 107333

Biển báo chỉ dẫn được ưu tiên qua đường hẹp. Để chỉ dẫn người lái xe cơ giới biết mình được quyền ưu tiên trên đoạn đường hẹp. Phải đặt biển số 406...

Biển báo chỉ dẫn được ưu tiên qua đường hẹp. Để chỉ dẫn người lái xe cơ giới biết mình được quyền ưu tiên trên đoạn đường hẹp. Phải đặt biển số 406 “Được ưu tiên qua đường hẹp”. 

Biển báo chỉ dẫn được ưu tiên qua đường hẹp R.406

Biển báo ưu tiên qua đường hẹp R.406 thường được đặt ở vị trí đường hẹp. Khi gặp biển báo này, bạn có biết mình cần làm gì không? Biển báo này được đặt để chỉ dẫn người tham gia giao thông điều gì?

Số hiệu biển báo được ưu tiên qua đường hẹp: R.406 

Tên biển báo: Được ưu tiên qua đường hẹp. 

Ý nghĩa biển báo: Biển báo giao thông này được đặt để chỉ dẫn cho người lái xe cơ giới biết mình được quyền ưu tiên đi trước trên đoạn đường hẹp. Nếu trên hướng đi ngược chiều có xe (cơ giới hoặc thô sơ) đã đi vào phạm vi đường hẹp thì xe đi theo chiều ưu tiên cũng phải nhường đường.

Biển báo chỉ dẫn được ưu tiên qua đường hẹp R.406

Xem thêm: Quy tắc quay đầu xe ô tô an toàn

Một số biển báo chỉ dẫn liên quan khác.

Tên biển báo Nhường đường cho xe cơ giới đi ngược chiều qua đường hẹp Bắt đầu đường ưu tiên. Hết đoạn đường ưu tiên. Giao nhau với đường ưu tiên
Số hiệu P.132 R.401 R.402 W.208
Ý nghĩa Biển báo giao thông này được đặt để báo các loại xe (cơ giới và thô sơ); kể cả các xe được ưu tiên theo luật lệ nhà nước quy định đi theo chiều nhìn thấy biển phải nhường đường cho các loại xe cơ giới đi theo hướng ngược lại khi đi qua các đoạn đường và cầu hẹp.

Biển báo giao thông này được đặt để biểu thị ưu tiên cho các phương tiện trên đường có đặt biển này được đi trước.

Biển đặt tại vị trí thích hợp trước khi đường nhánh sắp nhập vào trục đường chính, yêu cầu phương tiện từ đường nhánh ra phải dừng lại nhường cho phương tiện trên đường chính đi trước.

Biển báo giao thông này được đặt để Báo hiệu hết đoạn đường được ưu tiên Biển báo giao thông này được đặt trên đường không ưu tiên để báo trước sắp đến nơi giao nhau với đường ưu tiên.
Hình ảnh Biển báo nhường đường P.132 Bắt đầu đường ưu tiên.R.401 Hết đoạn đường ưu tiên. R402 Giao nhau với đường ưu tiên. W.208

Hi vọng bài viết “Biển báo chỉ dẫn được ưu tiên qua đường hẹp” mang nhiều thông tin đến cho bạn đọc. Trong quá trình tham gia giao thông; bạn có gặp biển báo giao thông như trên thì đã hiểu ý nghĩa của biển báo là gì? Ngoài những biển báo ưu tiên qua đường hẹp; còn rất nhiều biển báo chỉ dẫn khác. Unitools (dụng cụ non-sparking) chúc các bạn tham gia giao thông an toàn.!

 
Bài xem nhiều