.

Kìm chính hãng

 •  
  -20%
  Hot
  New
  Sale
   
   

  Kìm mỏ quạ 45 mm KS Tools 115.7000

  Mã sp: 115.7000
   
   
 •  
  -7%
  Hot
  New
  Sale
   
   

  Kìm bấm cos 0,5 – 6 mm KS Tools 115.1235

  Mã sp: 115.1235
   
   
 •  
  -10%
  Hot
  New
  Sale
   
   

  Kìm bấm cos 0,5 - 16 mm KS Tools 115.1237

  Mã sp: 115.1237
   
   
 •  
  -8%
  Hot
  New
  Sale
   
   

  Kìm bấm cos 0,25 - 2,5 mm KS Tools 115.1236

  Mã sp: 115.1236
   
   
 •  
  -16%
  Hot
  New
  Sale
   
   

  Kìm tuốt dây điện 179 mm KS Tools 115.1014

  Mã sp: 115.1014
   
   
 •  
  -7%
  Hot
  New
  Sale
   
   

  Kìm tuốt dây điện 180 mm KS Tools 119.2014

  Mã sp: 119.2014
   
   
 •  
  -11%
  Hot
  New
  Sale
   
   

  Kìm tuốt dây điện 176 mm KS Tools 115.1314

  Mã sp: 115.1314
   
   
 •  
  -23%
  Hot
  New
  Sale
   
   

  Kìm chết ngàm cong 125 mm chuôi cầm nhựa 115.2031

  Mã sp: 115.2031
   
   
 •  
  -37%
  Hot
  New
  Sale
   
   

  Kìm chết ngàm cong 6 inch 50 mm KS Tools 115.1031

  Mã sp: 115.1031
   
   
 •  
  -14%
  Hot
  New
  Sale
   
   

  Kìm phe ngoài 122-300 mm KS Tools 500.1345

  Mã sp: 500.1345
   
   
 •  
  -17%
  Hot
  New
  Sale
   
   

  Kìm mũi dài cong 210 mm KS Tools 115.1019

  Mã sp: 115.1019
   
   
 •  
  -14%
  Hot
  New
  Sale
   
   

  Kìm mũi dài cong 165 mm KS Tools 115.1018

  Mã sp: 115.1018
   
   
 •  
  -9%
  Hot
  New
  Sale
   
   

  Kìm gắp dài mũi thẳng 270 mm KS Tools 500.7051

  Mã sp: 500.7051
   
   
 •  
  -12%
  Hot
  New
  Sale
   
   

  Bộ kìm mở phe 40 – 100 mm 4 món KS Tools 119.2060

  Mã sp: 119.2060
   
   
 •  
  -16%
  Hot
  New
  Sale
   
   

  Bộ kìm mở phe 19 – 60 mm 4 món KS Tools 119.2055

  Mã sp: 119.2055
   
   
 •  
  -23%
  Hot
  New
  Sale
   
   

  Bộ kìm mở phe 10 – 25 mm 4 món KS Tools 119.2050

  Mã sp: 119.2050
   
   
 •  
  -29%
  Hot
  New
  Sale
   
   

  Kìm mở phe trong mũi thẳng 12 – 25 mm KS Tools 119.2053

  Mã sp: 119.2053
   
   
 •  
  -29%
  Hot
  New
  Sale
   
   

  Kìm mở phe trong mũi cong 12 – 25 mm KS Tools 119.2054

  Mã sp: 119.2054
   
   
 •  
  -29%
  Hot
  New
  Sale
   
   

  Kìm mở phe ngoài mũi thẳng 10 – 25 mm KS Tools 119.2051

  Mã sp: 119.2051
   
   
 •  
  -29%
  Hot
  New
  Sale
   
   

  Kìm mở phe ngoài mũi cong 10 – 25 mm KS Tools 119.2052

  Mã sp: 119.2052
   
   

1 2 3 4