.

Kìm chính hãng

 •  
  -18%
  Hot
  New
  Sale
   
   

  Kìm tuốt dây tự động 1 – 3.2 mm KSTools 115.1029

  Mã sp: 115.1029
   
   
 •  
  -18%
  Hot
  New
  Sale
   
   

  Kìm tuốt dây tự động 0.5 – 2 mm KS Tools 115.1028

  Mã sp: 115.1028
   
   
 •  
  -0%
  Hot
  New
  Sale
   
   

  Bộ kìm điện 3 món 160 - 200 mm KS Tools 115.1010

  Mã sp: 115.1010
  Liên hệ
   
 •  
  -15%
  Hot
  New
  Sale
   
   

  Kìm đầu bằng dài bronze 200 mm KS Tools 962.0631

  Mã sp: 962.0631
   
   
 •  
  -19%
  Hot
  New
  Sale
   
   

  Kìm đầu bằng dài bronze 160 mm KS Tools 962.0630

  Mã sp: 962.0630
   
   
 •  
  -7%
  Hot
  New
  Sale
   
   

  Kìm cắt Bronze 165 mm KS Tools model 962.0616

  Mã sp: 962.0616
   
   
 •  
  -13%
  Hot
  New
  Sale
   
   

  Kìm chữ A Bronze 14 mm KS Tools model 962.0621

  Mã sp: 962.0621
   
   
 •  
  -26%
  Hot
  New
  Sale
   
   

  Kìm chữ A Bronze 10 mm KS Tools model 962.0620

  Mã sp: 962.0620
   
   
 •  
  -13%
  Hot
  New
  Sale
   
   

  Kìm chết chữ C 270 mm KS Tools 115.1071

  Mã sp: 115.1071
   
   
 •  
  -14%
  Hot
  New
  Sale
   
   

  Kìm chết chữ C 35 mm KS Tools 115.1070

  Mã sp: 115.1070
   
   
 •  
  -9%
  Hot
  New
  Sale
   
   

  Kìm chết dây xích 220 mm KS Tools 115.1171

  Mã sp: 115.1171
   
   
 •  
  -23%
  Hot
  New
  Sale
   
   

  Kìm mỏ nhọn dài 165 mm KS Tools 115.1323

  Mã sp: 115.1323
   
   
 •  
  -9%
  Hot
  New
  Sale
   
   

  Kìm mỏ nhọn dài 200 mm KS Tools 115.1317

  Mã sp: 115.1317
   
   
 •  
  -10%
  Hot
  New
  Sale
   
   

  Kìm mỏ nhọn dài 160 mm KS Tools 119.2016

  Mã sp: 119.2016
   
   
 •  
  -11%
  Hot
  New
  Sale
   
   

  Kìm mỏ nhọn cong dài 165 mm KS Tools 115.1318

  Mã sp: 115.1318
   
   
 •  
  -8%
  Hot
  New
  Sale
   
   

  Kìm mỏ nhọn dài cong 165 mm KS Tools 119.2018

  Mã sp: 119.2018
   
   
 •  
  -20%
  Hot
  New
  Sale
   
   

  Kìm phe trong 122-300 mm KS Tools 500.1340

  Mã sp: 500.1340
   
   
 •  
  -20%
  Hot
  New
  Sale
   
   

  Kìm mỏ quạ 45 mm KS Tools 115.7000

  Mã sp: 115.7000
   
   
 •  
  -7%
  Hot
  New
  Sale
   
   

  Kìm bấm cos 0,5 – 6 mm KS Tools 115.1235

  Mã sp: 115.1235
   
   
 •  
  -10%
  Hot
  New
  Sale
   
   

  Kìm bấm cos 0,5 - 16 mm KS Tools 115.1237

  Mã sp: 115.1237
   
   
 •  
  -8%
  Hot
  New
  Sale
   
   

  Kìm bấm cos 0,25 - 2,5 mm KS Tools 115.1236

  Mã sp: 115.1236
   
   
 •  
  -16%
  Hot
  New
  Sale
   
   

  Kìm tuốt dây điện 179 mm KS Tools 115.1014

  Mã sp: 115.1014
   
   
 •  
  -7%
  Hot
  New
  Sale
   
   

  Kìm tuốt dây điện 180 mm KS Tools 119.2014

  Mã sp: 119.2014
   
   
 •  
  -11%
  Hot
  New
  Sale
   
   

  Kìm tuốt dây điện 176 mm KS Tools 115.1314

  Mã sp: 115.1314
   
   
 •  
  -23%
  Hot
  New
  Sale
   
   

  Kìm chết ngàm cong 125 mm chuôi cầm nhựa 115.2031

  Mã sp: 115.2031
   
   
 •  
  -37%
  Hot
  New
  Sale
   
   

  Kìm chết ngàm cong 6 inch 50 mm KS Tools 115.1031

  Mã sp: 115.1031
   
   
 •  
  -14%
  Hot
  New
  Sale
   
   

  Kìm phe ngoài 122-300 mm KS Tools 500.1345

  Mã sp: 500.1345
   
   
 •  
  -17%
  Hot
  New
  Sale
   
   

  Kìm mũi dài cong 210 mm KS Tools 115.1019

  Mã sp: 115.1019
   
   

1 2 3