.

Kìm chính hãng

 •  
  -0%
  Hot
  New
  Sale
   
   

  Kìm chết chữ C 270 mm KS Tools 115.1071

  Mã sp: 115.1071
  Liên hệ
   
 •  
  -0%
  Hot
  New
  Sale
   
   

  Kìm chết chữ C 35 mm KS Tools 115.1070

  Mã sp: 115.1070
  Liên hệ
   
 •  
  -0%
  Hot
  New
  Sale
   
   

  Kìm chết dây xích 220 mm KS Tools 115.1171

  Mã sp: 115.1171
  Liên hệ
   
 •  
  -0%
  Hot
  New
  Sale
   
   

  Kìm mỏ nhọn dài 165 mm KS Tools 115.1323

  Mã sp: 115.1323
  Liên hệ
   
 •  
  -0%
  Hot
  New
  Sale
   
   

  Kìm mỏ nhọn dài 200 mm KS Tools 115.1317

  Mã sp: 115.1317
  Liên hệ
   
 •  
  -0%
  Hot
  New
  Sale
   
   

  Kìm mỏ nhọn dài 160 mm KS Tools 119.2016

  Mã sp: 119.2016
  Liên hệ
   
 •  
  -0%
  Hot
  New
  Sale
   
   

  Kìm mỏ nhọn cong dài 165 mm KS Tools 115.1318

  Mã sp: 115.1318
  Liên hệ
   
 •  
  -0%
  Hot
  New
  Sale
   
   

  Kìm mỏ nhọn dài cong 165 mm KS Tools 119.2018

  Mã sp: 119.2018
  Liên hệ
   
 •  
  -0%
  Hot
  New
  Sale
   
   

  Kìm phe trong 122-300 mm KS Tools 500.1340

  Mã sp: 500.1340
  Liên hệ
   
 •  
  -0%
  Hot
  New
  Sale
   
   

  Kìm mỏ quạ 45 mm KS Tools 115.7000

  Mã sp: 115.7000
  Liên hệ
   
 •  
  -0%
  Hot
  New
  Sale
   
   

  Kìm bấm cos 0,5 – 6 mm KS Tools 115.1235

  Mã sp: 115.1235
  Liên hệ
   
 •  
  -0%
  Hot
  New
  Sale
   
   

  Kìm bấm cos 0,5 - 16 mm KS Tools 115.1237

  Mã sp: 115.1237
  Liên hệ
   
 •  
  -0%
  Hot
  New
  Sale
   
   

  Kìm bấm cos 0,25 - 2,5 mm KS Tools 115.1236

  Mã sp: 115.1236
  Liên hệ
   
 •  
  -0%
  Hot
  New
  Sale
   
   

  Kìm tuốt dây điện 179 mm KS Tools 115.1014

  Mã sp: 115.1014
  Liên hệ
   
 •  
  -0%
  Hot
  New
  Sale
   
   

  Kìm tuốt dây điện 180 mm KS Tools 119.2014

  Mã sp: 119.2014
  Liên hệ
   
 •  
  -0%
  Hot
  New
  Sale
   
   

  Kìm tuốt dây điện 176 mm KS Tools 115.1314

  Mã sp: 115.1314
  Liên hệ
   
 •  
  -0%
  Hot
  New
  Sale
   
   

  Kìm chết ngàm cong 125 mm chuôi cầm nhựa 115.2031

  Mã sp: 115.2031
  Liên hệ
   
 •  
  -0%
  Hot
  New
  Sale
   
   

  Kìm chết ngàm cong 6 inch 50 mm KS Tools 115.1031

  Mã sp: 115.1031
  Liên hệ
   
 •  
  -0%
  Hot
  New
  Sale
   
   

  Kìm phe ngoài 122-300 mm KS Tools 500.1345

  Mã sp: 500.1345
  Liên hệ
   
 •  
  -0%
  Hot
  New
  Sale
   
   

  Kìm mũi dài cong 210 mm KS Tools 115.1019

  Mã sp: 115.1019
  Liên hệ
   
 •  
  -0%
  Hot
  New
  Sale
   
   

  Kìm mũi dài cong 165 mm KS Tools 115.1018

  Mã sp: 115.1018
  Liên hệ
   
 •  
  -0%
  Hot
  New
  Sale
   
   

  Kìm gắp dài mũi thẳng 270 mm KS Tools 500.7051

  Mã sp: 500.7051
  Liên hệ
   
 •  
  -0%
  Hot
  New
  Sale
   
   

  Bộ kìm mở phe 40 – 100 mm 4 món KS Tools 119.2060

  Mã sp: 119.2060
  Liên hệ
   
 •  
  -0%
  Hot
  New
  Sale
   
   

  Bộ kìm mở phe 19 – 60 mm 4 món KS Tools 119.2055

  Mã sp: 119.2055
  Liên hệ
   
 •  
  -0%
  Hot
  New
  Sale
   
   

  Bộ kìm mở phe 10 – 25 mm 4 món KS Tools 119.2050

  Mã sp: 119.2050
  Liên hệ
   
 •  
  -0%
  Hot
  New
  Sale
   
   

  Kìm mở phe trong mũi thẳng 12 – 25 mm KS Tools 119.2053

  Mã sp: 119.2053
  Liên hệ
   
 •  
  -0%
  Hot
  New
  Sale
   
   

  Kìm mở phe trong mũi cong 12 – 25 mm KS Tools 119.2054

  Mã sp: 119.2054
  Liên hệ
   
 •  
  -0%
  Hot
  New
  Sale
   
   

  Kìm mở phe ngoài mũi thẳng 10 – 25 mm KS Tools 119.2051

  Mã sp: 119.2051
  Liên hệ
   
 •  
  -0%
  Hot
  New
  Sale
   
   

  Kìm mở phe ngoài mũi cong 10 – 25 mm KS Tools 119.2052

  Mã sp: 119.2052
  Liên hệ
   
 •  
  -0%
  Hot
  New
  Sale
   
   

  Kìm chết mũi dẹt 210 mm KS Tools 115.1076

  Mã sp: 926378
  Liên hệ
   
 •  
  -0%
  Hot
  New
  Sale
   
   

  Kìm chết ngàm tròn 175 mm KS Tools 115.1175

  Mã sp: 115.1175
  Liên hệ
   
 •  
  -0%
  Hot
  New
  Sale
   
   

  Kìm chết 185 mm, ngàm hình lăng trụ KS Tools 115.1151

  Mã sp: 115.1151
  Liên hệ
   
 •  
  -0%
  Hot
  New
  Sale
   
   

  Kìm bấm chết ngàm thẳng 28,5 mm KS Tools 115.1501

  Mã sp: 115.1501
  Liên hệ
   
 •  
  -0%
  Hot
  New
  Sale
   
   

  Kìm chết ngàm kẹp số 8, 235 mm KS Tools 115.1506

  Mã sp: 115.1506
  Liên hệ
   
 •  
  -0%
  Hot
  New
  Sale
   
   

  Kìm chết mỏ vịt 210 mm Germany KS Tools 115.1035

  Mã sp: 115.1035
  Liên hệ
   
 •  
  -0%
  Hot
  New
  Sale
   
   

  Kìm chết mỏ vịt 125 mm Germany KS Tools 115.1177

  Mã sp: 115.1177
  Liên hệ
   

1 2