.

95 độ f bằng bao nhiêu độ c? Cách đổi độ F sang độ C 2022

28/06/2022 09:41 +07 - Lượt xem: 228117

95 độ f bằng bao nhiêu độ c? Trên thế giới hiện nay tồn tại hai chuẩn nhiệt độ thông dụng là độ C (ºC) và độ F (ºF). Vậy hai đơn vị này có gì khác...

95 độ f bằng bao nhiêu độ c? Trên thế giới hiện nay tồn tại hai chuẩn nhiệt độ thông dụng là độ C (ºC) và độ F (ºF). Vậy hai đơn vị này có gì khác nhau ? Mối liên hệ giữa chúng như thế nào?

95 độ f bằng bao nhiêu độ c? Một số khái niệm cơ bản

95 độ f bằng bao nhiêu độ c

Độ F là gì?

Độ F là một đơn vị đo nhiệt độ, được ký hiệu là °F. Trong tiếng Anh, độ F đọc là Fahrenheit. Trên thực tế, độ F được đặt theo tên của nhà vật lý người Đức Daniel Gabriel Fahrenheit (1686 – 1736).

Fahrenheit là một thang đo nhiệt độ nhiệt động lực học; với điểm đóng băng của nước là 32 độ F (°F) và điểm sôi là 212 °F (ở áp suất khí quyển tiêu chuẩn). Mức này khiến điểm sôi và điểm đóng băng của nước chênh lệch nhau chính xác 180 độ. Vì vậy, một độ trên thang Fahrenheit là 1/180 khoảng nhiệt độ từ điểm đóng băng đến điểm sôi của nước. Giá trị không tuyệt đối được xác định là -459,67°F. Chênh lệch nhiệt độ 1°F tương đương với chênh lệch nhiệt độ 0,556°C.

Sử dụng độ °F ở đâu

Độ F đã được sử dụng rất phổ biến trong lĩnh vực thời thiết, công nghiệp, y tế… Cho đến tận những năm 1960 khi mà các chính phủ bắt đầu đưa độ C; vào kế hoạch chuẩn hóa hệ thống đo lường. Mặc dù không còn phổ biến như trước nữa; nhưng độ F vẫn được Mỹ và một số quốc gia nói tiếng Anh khác sử dụng. Ở Mỹ, hệ thống Fahrenheit được chấp nhận là chuẩn cho mục đích phi khoa học

Độ C là gì?

Cũng giống như độ F, độ C là một đơn vị đo nhiệt độ, được ký hiệu là °C. Độ C trong tiếng Anh đọc là Celsius, được đặt theo tên gọi của nhà thiên văn học người Thụy Điển Anders Celsius (1701 – 1744) – người đầu tiên đề ra hệ thống đo nhiệt độ căn cứ theo trạng thái của nước.

Giá trị 0 trên thang độ C (0 °C) nay được xác định là tương đương với 273,15 K; với độ chệnh lệch nhiệt độ của 1 °C tương đương với độ chệnh lệch của 1 K; có nghĩa là kích thước đơn vị trong từng thang là như nhau. 

Điều này có nghĩa là 100 °C, trước đây được xác định là điểm sôi của nước; nay được xác định là tương đương với 373,15 K. Thang đo độ C là một hệ chia khoảng, không phải là hệ tỷ lệ; có nghĩa là thang đo độ C theo một thang tương đối chứ không phải tuyệt đối.

Công thức tính độ F sang độ C

95 độ f bằng bao nhiêu độ c

95 độ f bằng bao nhiêu độ c? 95°F = 35 °C

Tức là 95 độ F (Fahrenheit) bằng 35 độ C (Celsius)

Công thức tính độ F sang độ C

T (° C) = ( T (° F) – 32) × 5/9 

hoặc là T (° C) = ( T (° F) – 32) / (9/5) 

hoặc là T (° C) = ( T (° F) – 32) / 1,8

Ví dụ: Chuyển 95 độ F sang độ C: 

T (° C) = (95 – 32) × 5/9 = 35 °C 

90 độ F bằng bao nhiêu độ C? T (° C) = (90 – 32) × 5/9 = 32,22 °C 

104 độ f bằng bao nhiêu độ c? T (° C) = (104 – 32) × 5/9 = 40 °C

Bạn đang xem bài viết: 95 độ f bằng bao nhiêu độ c? Cách đổi độ F sang độ C 2022

Bảng chuyển đổi độ F sang độ C

Độ F (° F) Độ C (° C) Mô tả Độ F (° F) Độ C (° C) Mô tả
-459,67 ° F -273,15 ° C nhiệt độ không tuyệt đối 30 ° F -1,11 ° C
-50 ° F -45,56 ° C 32 ° F 0 ° C điểm đóng băng / nóng chảy của nước
-40 ° F -40,00 ° C 40 ° F 4,44 ° C
-30 ° F -34,44 ° C 50 ° F 10,00 ° C
-20 ° F -28,89 ° C 60 ° F 15,56 ° C
-10 ° F -23,33 ° C 70 ° F 21,11 ° C nhiệt độ phòng
0 ° F -17,78 ° C 80 ° F 26,67 ° C
10 ° F -12,22 ° C 90 ° F 32,22 ° C
20 ° F -6,67 ° C 98,6 ° F 37 ° C nhiệt độ cơ thể trung bình
100 ° F 37,78 ° C 200 ° F 93,33 ° C
110 ° F 43,33 ° C 212 ° F 100 ° C điểm sôi của nước
120 ° F 48,89 ° C 300 ° F 148,89 ° C
130 ° F 54,44 ° C 400 ° F 204,44 ° C
140 ° F 60,00 ° C 500 ° F 260,00 ° C
150 ° F 65,56 ° C 600 ° F 315,56 ° C
160 ° F 71,11 ° C 700 ° F 371,11 ° C
170 ° F 76,67 ° C 800 ° F 426,67 ° C
180 ° F 82,22 ° C 900 ° F 482,22 ° C
190 ° F 87,78 ° C 1000 ° F 537,78 ° C

 

 
Bài xem nhiều