.

Tsunoda Japan

Unitools là nhà phân phối chính hãng của kìm các loại made in Tsunoda Japan
 
 •  
  -0%
  Hot
  New
  Sale
   
   

  Kìm nhọn mũi cong 45 độ SPB-140 Tsunoda

  Mã sp: 938342
   
   
 •  
  -0%
  Hot
  New
  Sale
   
   

  Kìm cắt góc 115mm MEN-115 Tsunoda

  Mã sp: MEN-115
   
   
 •  
  -0%
  Hot
  New
  Sale
   
   

  Kìm cắt sợi gia cường cáp quang WN-175/180 Tsunoda

  Mã sp: WN-175/180
  Liên hệ
   
 •  
  -0%
  Hot
  New
  Sale
   
   

  Kìm cắt mini 125mm FNH-125 Tsunoda

  Mã sp: FNH-125
  Liên hệ
   
 •  
  -0%
  Hot
  New
  Sale
   
   

  Kìm cắt điện tử 120mm TM-15 Tsunoda

  Mã sp: TM-15
   
   
 •  
  -0%
  Hot
  New
  Sale
   
   

  Kìm cắt góc 120mm TM-10 Tsunoda

  Mã sp: TM-10
   
   
 •  
  -0%
  Hot
  New
  Sale
   
   

  Kìm cắt chéo mini 120mm TM-01 Tsunoda

  Mã sp: TM-01
   
   
 •  
  -0%
  Hot
  New
  Sale
   
   

  Kìm cắt linh kiện 125mm FC-125 Tsunoda

  Mã sp: FC-125
   
   
 •  
  -0%
  Hot
  New
  Sale
   
   

  Kìm cắt linh kiện 125mm MC-125 Tsunoda

  Mã sp: MC-125
   
   
 •  
  -0%
  Hot
  New
  Sale
   
   

  Kìm cắt điện tử loại cứng MNH-125 Tsunoda

  Mã sp: MNH-125
   
   
 •  
  -0%
  Hot
  New
  Sale
   
   

  Kìm cắt chính xác lưỡi mảnh 120mm PM-120 Tsunoda

  Mã sp: PM-120
   
   
 •  
  -0%
  Hot
  New
  Sale
   
   

  Kìm cắt điện tử 125mm MN-125 Tsunoda

  Mã sp: MN-125
   
   
 •  
  -0%
  Hot
  New
  Sale
   
   

  Kìm cắt điện tử mini MNK-125 Tsunoda

  Mã sp: MNK-125
   
   
 •  
  -0%
  Hot
  New
  Sale
   
   

  Kìm cắt điện tử mini MNK-100 Tsunoda

  Mã sp: MNK-100
   
   
 •  
  -0%
  Hot
  New
  Sale
   
   

  Kìm cắt điện tử MN-100/ MN-115 Tsunoda

  Mã sp: MN-100
   
   
 •  
  -0%
  Hot
  New
  Sale
   
   

  Kìm cắt chéo góc 37 độ TM-11 Tsunoda

  Mã sp: TM-11
   
   
 •  
  -0%
  Hot
  New
  Sale
   
   

  kìm cắt chéo có 2 lỗ tuốt dây NP-150HG Tsunoda

  Mã sp: NP-150HG
   
   
 •  
  -0%
  Hot
  New
  Sale
   
   

  Kìm cắt chéo cộng lực 125mm NP-125S / 150mm NP-150S Tsunoda

  Mã sp: NP-125S
   
   
 •  
  -0%
  Hot
  New
  Sale
   
   

  Kìm cắt chéo 125mm NP-125/ 150mm NP-150 Tsunoda

  Mã sp: NP-125
   
   
 •  
  -0%
  Hot
  New
  Sale
   
   

  Kìm cắt chéo cán đàn hồi PW-351DG/352DG Tsunoda

  Mã sp: PW-351DG
   
   
 •  
  -0%
  Hot
  New
  Sale
   
   

  Kìm siết và cắt dây rút nhựa KBN-125/ 150 Tsunoda

  Mã sp: KBN-125
   
   
 •  
  -0%
  Hot
  New
  Sale
   
   

  Kìm cắt cạnh có ống tuốt dây 130mm CN-130 / 160mm CN-160 Tsunoda

  Mã sp: CN-130
   
   
 •  
  -0%
  Hot
  New
  Sale
   
   

  Kìm cắt cộng lực góc 90 độ AN-150B Tsunoda

  Mã sp: AN-150B
   
   
 •  
  -0%
  Hot
  New
  Sale
   
   

  Kìm cắt cộng lực góc 45 độ AN-150A Tsunoda

  Mã sp: AN-150A
   
   
 •  
  -0%
  Hot
  New
  Sale
   
   

  Kìm cắt cộng lực có ống tuốt dây CN-130HGS/ CN -160HGS Tsunoda

  Mã sp: CN-130HGS
  Liên hệ
   
 •  
  -0%
  Hot
  New
  Sale
   
   

  Kìm cắt cạnh 175mm CN-175N Tsunoda

  Mã sp: CN-175N
   
   
 •  
  -0%
  Hot
  New
  Sale
   
   

  Kìm cắt cộng lực có ống tuốt dây CN-130S/ CN -160S Tsunoda

  Mã sp: CN-130S
   
   
 •  
  -0%
  Hot
  New
  Sale
   
   

  Kìm cắt cạnh không gỉ SN-125DG Tsunoda

  Mã sp: SN-125DG
   
   
 •  
  -0%
  Hot
  New
  Sale
   
   

  Kìm cắt không gỉ mũi cong SNB-125 Tsunoda

  Mã sp: SNB-125
   
   
 •  
  -0%
  Hot
  New
  Sale
   
   

  Kìm cắt chân linh kiện không gỉ SSN-125 Tsunoda

  Mã sp: SSN-125
   
   
 •  
  -0%
  Hot
  New
  Sale
   
   

  Kìm cắt không gỉ 125mm SCN-125/ 140mm SCN-140 Tsunoda

  Mã sp: 125mm SCN-125
   
   
 •  
  -0%
  Hot
  New
  Sale
   
   

  Kìm cắt dây cứng siêu khỏe 160mm PG-160 / 200mm PG-200 Tsunoda

  Mã sp: PG-160
   
   
 •  
  -0%
  Hot
  New
  Sale
   
   

  Kìm cắt dây điện cứng 160mm PW-322DG/ 200mm PW-324DG Tsunoda

  Mã sp: PW-322DG
   
   
 •  
  -0%
  Hot
  New
  Sale
   
   

  Kìm cắt điện lưỡi mỏng 160mm PW-332DG/ 200mm PW-334DG Tsunoda

  Mã sp: PW-332DG
   
   
 •  
  -0%
  Hot
  New
  Sale
   
   

  Kìm cắt lưỡi mỏng có bấm cos 225 mm PW-305DG Tsunoda

  Mã sp: PW-305DG
   
   

1 2 3