.

Kìm Tsunoda

 •  
  -0%
  Hot
  New
  Sale
   
   

  Kìm phe trong Tsunoda mũi cong SIB

  Mã sp: SIB
  Liên hệ
   
 •  
  -0%
  Hot
  New
  Sale
   
   

  Kìm mở phe trong Tsunoda mũi thẳng SIS

  Mã sp: SIS
  Liên hệ
   
 •  
  -0%
  Hot
  New
  Sale
   
   

  Kìm phe ngoài Tsunoda mũi cong SEB

  Mã sp: SEB
  Liên hệ
   
 •  
  -0%
  Hot
  New
  Sale
   
   

  Kìm mở phe ngoài Tsunoda mũi thẳng SES

  Mã sp: SES
  Liên hệ
   
 •  
  -0%
  Hot
  New
  Sale
   
   

  Kìm cắt cạnh Tsunoda MNH-125

  Mã sp: MNH-125
  Liên hệ
   
 •  
  -0%
  Hot
  New
  Sale
   
   

  Kìm mũi dài Tsunoda RP125/150/200

  Mã sp: RP125/150/200
  Liên hệ
   
 •  
  -0%
  Hot
  New
  Sale
   
   

  Kìm đầu bằng Tsunoda CP-150/175/200

  Mã sp: CP-150; CP-175 và CP-200
  Liên hệ
   
 •  
  -0%
  Hot
  New
  Sale
   
   

  Kìm cắt cạnh Tsunoda CN-130N/ CN-160N

  Mã sp: CN-130N
  Liên hệ